Ošasna ostavina i razlika valutne klauzule

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Ošasna ostavina i razlika valutne klauzule
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju promjene povezane s ošasnom ostavinom te razlika zbog primjene valutne klauzule.
      Proračunske jedinice pojavljuju se kao nasljednici. Tada je prijeporno kako iskazati tu imovinu koja je dobivena, a koja može biti predmetom ovrhe.
      U nabavnu vrijednost imovine ne uključuje se razlika vrijednosti koja se javlja zbog primjene razlike valutne klauzule.

1. Ošasna ostavina
2. Valutna klauzula

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo