Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
3. Potrošačke cijene u RH i EU-u
4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
5. Građevinarstvo RH i EU-a
6. Kretanje cijena prodanih novih stanova u RH
7. Vanjskotrgovinska razmjena
8. Trgovina na malo u RH i EU-u
9. Turizam
10. Plaće
11. Likvidnost i insolventnost
12. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a

Hashtags:
#GospodarskaKretanja, #TržišteIPropisi