Predmet javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2019
Članak:
Predmet javne nabave
Stranica:
13.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Jedan od temeljnih instituta u sustavu javne nabave je svakako određivanje predmeta nabave. Zakonsko određenje predmeta nabave prilično je uopćeno, što ostavlja širok prostor naručiteljima da ga odgovarajuće odrede, čime se na njihov teret stavlja i obveza dokazivanja ispravnosti određivanja predmeta nabave. U članku se objašnjava način određivanja predmeta nabave u planu nabave i u dokumentaciji o nabavi s navođenjem niza primjera iz prakse odgovarajućih tijela ovlaštenih za donošenja stajališta u vezi s tom problematikom.

1. Uvod
2. Definiranje predmeta nabave prema prethodnom Zakonu o javnoj nabavi
3. Određivanje predmeta nabave prema važećem ZJN 2016
4. Podatke o predmetu nabave naručitelj unosi u Plan nabave
5. Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
6. Nadležnost Ministarstva kao središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave
7. Zaključno

Hashtags:
#JavnaNabava