Godišnji obračun poreza iz plaće za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2019. godinu
Stranica:
102.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U prosincu 2019. godine, a najkasnije do 31.prosinca, poslodavci su obvezni sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaća i ostalih primitaka od nesamostalnog rada za radnike koji su kod njega ostvarivali pravo na isplatu plaća u svih 12 mjeseci u 2019. godini. Ako je poslodavac svaki mjesec obračunao doprinose, porez na dohodak i prirez u roku njihova dospijeća bez obzira na to jesu li neto-plaće isplaćene ili nisu, u je tom slučaju obračunani porez jednak godišnjoj poreznoj obvezi pa nema razloga za sastavljanje godišnjeg obračuna. No, to nije slučaj kada je radniku koji je zaposlenik toga poslodavca cijelu godinu, u nekim mjesecima isplaćivana neoporeziva naknada na teret HZZO-a jer tada nije iskorišteno svih 12 pripadajućih osobnih odbitaka. U tom je slučaju poslodavac obvezan sastaviti godišnji obračun poreza i prireza iz plaće uz primjenu svih 12 osobnih odbitaka. Tada radnik ostvaruje pravo na djelomični povrat poreza i prireza na dohodak. Do preplate poreza može doći i u slučaju neravnomjernih isplata plaća kada je samo u nekim mjesecima porezna osnovica premašila 30.000,00 kn te je porez plaćen po stopi od 36 %.

1. Uvodne napomene
2. Za koje radnike poslodavac ne može sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza iz plaće
3. Kako se utvrđuje godišnji obračun poreza na dohodak iz plaće za 2019. godinu
4. U kojim slučajevima može doći do preplate poreza na dohodak i prireza kada je poslodavac obvezan sastaviti godišnji obračun
5. Dopuna konačnog obračuna
6. Kako treba proknjižiti redovitu plaću te preplaćeni porez na dohodak i prirez

Hashtags:
#GodišnjiObračun, #Plaće, #PorezNaDohodak, #TroškoviOsoblja