Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaća
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Radi darivanja radnika u prosincu poslodavac može radnicima osim zadnje plaće u godini (u pravilu plaće za studeni) isplatiti još jednu plaću. Za te potrebe, ovisno o izvorima prava radnika, poslodavci mogu isplatiti i neoporezivu nagradu za radne rezultate u svoti do 5.000,00 kn. O tome pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Nagrada do 5.000,00 kn godišnje za radne rezultate
3. Isplata trinaeste plaće
4. Isplata trinaeste plaće koja premašuje najvišu godišnju osnovicu za obračun doprinosa
5. Isplata oporezive trinaeste plaće mladim osobama i osobama koje se prvi put zapošljavaju

Hashtags:
#NagradaZaRadneRezultate, #Plaće, #TrinaestaPlaća, #TroškoviOsoblja