Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta
Stranica:
193.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

      Vjerno predočavanje financijskih izvješća razumijeva i uređen način komentar financijskih izvješća uprave društva. takvo vjerno predočavanje također obuhvaća pravila o potpunosti, neutralnosti, izbjegavanje pogrešaka i sl. Smatra se da do sada komentari uprave nisu bilo dovoljno uređeni te često nisu obuhvaćali prethodno navedena pravila.

1. Uvod
2. Struktura koncepcijskog okvira komentara menadžmenta (uputa)
3. Potrebne kvalitete za osiguranje pouzdanog izvještavanja

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Računovodstvo