Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2020. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2020. godini
Stranica:
107.
Autor/i:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invalidnošću, obvezan je plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada za jedno kvotno nezapošljavanje u 2020. godini je 1.218,75 kn mjesečno.

1. Uvodno
2. Tko se smatra osobom s invalidnošću
3. Tko je obvezan zaposliti osobe s invalidnošću
4. Postupak prijave u očevidnik
5. Naknada za nezapošljavanje osoba s invalidnošću
6. Nagrade za poslodavce koji zapošljavaju više osi-ja nego što je propisano zakonom

Hashtags:
#Porezi, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom