Izvještaj o novčanim tokovima za 2019. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Izvještaj o novčanim tokovima za 2019. godinu
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Vrste novčanih tokova
3. Specifičnosti sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
4. Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
5. Objavljivanja uz izvještaj o novčanim tokovima
6. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #NovčaniTokovi, #Računovodstvo