Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
245.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
3. Potrošačke cijene u RH i EU-u
4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
5. Građevinarstvo RH i EU-a
6. Vanjskotrgovinska razmjena
7. Trgovina na malo u RH i EU-u
8. Turizam
9. Prosječne mjesečne neto i bruto-plaće zaposlenih
10. Likvidnost i insolventnost
11. Zaposlenost i nezaposlenost RH I EU-a

Hashtags:
#GospodarskaKretanja