Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2020
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
236.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. Cijene stambenih nekretnina u RH i EU-u
3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
4. Potrošačke cijene u RH i EU-u
5. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
6. Građevinarstvo RH i EU-a
7. Vanjskotrgovinska razmjena
8. Trgovina na malo u RH i EU-u
9. Turizam
10. Prosječne mjesečne neto i bruto-plaće zaposlenih
11. Likvidnost i insolventnost

Hashtags:
#GospodarskaKretanja, #TržišteIPropisi