Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave

Časopis: Pravo i porezi - 4.2020
Članak:
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Stranica:
43.
Autor/i:
Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Porezna reforma kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaća moderniziran sustav oporezivanja bezalkoholnih pića napuštajući dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih pića utemeljen isključivo na količini te je zamijenjen sustavom utemeljenim prema volumenu i prema sadržaju šećera, te sadržaju metil-ksantina i taurina. Povećava se visina trošarine na duhanske prerađevine, duhanske proizvode i etilni alkohol. Opširnije o novostima u oporezivanju duhanskih prerađevina, duhanskih proizvoda, alkohola i bezalkoholnih pića od 1. travnja 2020. godine može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Povećanje visine trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
3. Povećanje visine trošarine na etilni alkohol
4. Novosti kod oporezivanja kave
5. Novosti u oporezivanju bezalkoholnih pića
6. Nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza

Hashtags:
#DuhanskiProizvodi, #OporezivanjeDuhanskihPrerađevina, #Porezi, #TrošarineAlkohol, #TrošarineBezalkoholnaPića, #TrošarineKava, #ZakonOTrošarinama