Utjecaj pandemije COVID-19 na izvještavanje i reviziju financijskih izvještaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Utjecaj pandemije COVID-19 na izvještavanje i reviziju financijskih izvještaja
Stranica:
185.
Autor/i:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

      Autorica u članku obrađuje posebnosti u izvještavanju i reviziji financijskih izvještaja kojima je kraj poslovne godine do 31. prosinca 2019. godine te onima koji imaju kraj poslovne godine nakon tog datuma, a sve u vrijeme posebnih okolnosti – pandemije COVID-19.

1. Uvod
2. Utjecaj krize prouzročene pandemijom COVID-19 na izvještavanje – događaji nakon datuma bilance
3. Procjena društva da nastavi vremenski neograničeno poslovati
4. Izazovi u reviziji financijskih izvještaja za vrijeme posebnih okolnosti
5. Zaključak

Hashtags:
#COVID19, #FinancijskaIzvješća, #Revizija