Humanitarna pomoć – stalno prikupljanje i akcije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Humanitarna pomoć – stalno prikupljanje i akcije
Stranica:
224.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Pravne osobe, među kojima se posebno ističu neprofitne organizacije, trebaju razmotriti kojim načinom žele pomoći fizičkim osobama u potrebi. Često je poželjno da to bude u skladu s posebnim propisima koji uređuju pružanje humanitarne pomoći. Ako to nije tako, tada one daju pomoć koja prema posebnim propisima nema obilježje humanitarne pomoći.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Humanitarna pomoć
4. Što je svrha humanitarne pomoći
5. Tko može prikupljati humanitarnu pomoć
6. Prikupljanje i pružanje humanitarna pomoć
7. Porezna napomena
8. Izvješćivanja i evidencije
9. Zaključak

Hashtags:
#HumanitarnaPomoć, #Neprofitno, #PrirodneKatastrofe