Smanjenje temeljnog kapitala i isplata reinvestiranog dobitka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Smanjenje temeljnog kapitala i isplata reinvestiranog dobitka
Stranica:
39.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Reinvestiranje dobitka bila je porezna povlastica omogućena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 22/12.), s primjenom od 1. siječnja 2013. godine, a trajala je ukupno četiri godine, tj. do 31. prosinca 2016., kada je uklonjena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 115/16.). Naime, svota dobitka koja je uključena u temeljni kapital (upisana u sudski registar kao upisani kapital) bila je porezna olakšica, tj. isključivana je iz porezne osnovice u godinama kada se reinvestiranje moglo obaviti.
      Postavlja se pitanje kako postupiti danas ako se taj reinvestirani dobitka želi isplatiti članovima društva fizičkim osobama. U ovom članku pišemo o zakonskim pretpostavkama za moguću isplatu takva dobitka fizičkim osobama – članovima društva.

1. Uvod
2. Smanjenje temeljnog kapitala
3. Reinvestirani dobitak
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #ReinvestiraniDobitak, #TemeljniKapital