Njemačka smanjila PDV i reforma cestovnog prijevoza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Njemačka smanjila PDV i reforma cestovnog prijevoza
Stranica:
152.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. Njemački parlament odobrio paket novih poreznih mjera
2. Bijela knjiga o stranim subvencijama
3. Dogovor oko prijedloga direktive o udruženim tužbama potrošača
4. Parlament usvojio reformu cestovnog transporta
5. Prvi poziv za financiranje projekata iz Inovacijskog fonda
6. Odobrena talijanska porezna shema pomoći kompanijama
7. Nizozemska ograničava posudbu novca iz vlastitih kompanija
8. Pokrenuta istraga o sustavu plaćanja Apple Pay

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU