Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU-u
Stranica:
190.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Pregled kretanja
2. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
3. Potrošačke cijene
4. Turizam
5. Trgovina na malo
6. Robna razmjena s inozemstvom
7. Prijevoz putnika i robe prema vrstama prijevoznih sredstava
8. Prosječne mjesečne neto i bruto-plaće zaposlenih
9. Zaposlenost i nezaposlenost

Hashtags:
#COVID19, #GospodarskaKretanja