Odgovori na pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse
Stranica:
75.
Autor/i:
Sažetak:

      U ovom broju časopisa RRiF donosimo odgovore na aktualna pitanja iz knjigovodstva, poreza na dodanu vrijednost, plaćanja spomeničke rente, zapošljavanja osoba s invaliditetom, radnih odnosa i poslovanja neprofitnih organizacija.

RAČUNOVODSTVO
1. Prodaja poslovnog prostora koji je član društva unio u temeljni kapital

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1. Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze na ulaganje

DOPRINOSI
1. Indirektna i direktna spomenička renta – obustava plaćanja u razdoblju trajanja posebnih okolnosti

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
1. Kvotno zapošljavanje

POSLOVANJE UDRUGA
1. Darivanje udruga

RADNI ODNOSI
1. Sporazumni prestanak ugovora o radu
2. Prekovremeni rad

Hashtags:
#GrađevinskeUsluge, #PitanjaIzPrakse, #ProdajaUdjela, #Računovodstvo, #RadnoPravo, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom