Odobreni kredit i krađa imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Odobreni kredit i krađa imovine
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom proračunskom praktikumu knjiže se transakcije po kreditu koji je odobren prema načelu minusa na transakcijskom računu i krađe imovine. Pri iskazivanju odobrenja kredita, za navedene vrste kredita iskazuje se samo njegovo stvarno korištenje. Vrsta imovine koja je ukradena uvjetuje i način knjiženja njezina otuđenja.

  1. Kredit odobren prema načelu odobrenog minusa na transakcijskom računu
  2. Krađa nekih vrsta imovine
Hashtags:
#KrađaImovine, #PrekoračenjePoRačunu, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo