Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2020
Članak:
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Stranica:
28.
Autor/i:
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Jedna od obveznih klasifikacija koje se primjenjuju u procesu planiranja je i funkcijska klasifikacija. Pri izvršavanju proračuna odnosno financijskih planova to se izvršavanje prati i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ona nije toliko raznovrsna kao ekonomska klasifikacija, ali je bitna i potrebno ju je dobro urediti, a potom i pratiti za potrebe svake proračunske osobe.
      S obzirom na to da ne postoji posebna uputa kako razvrstati neke funkcije u postojećem propisu, ovim se člankom objašnjava Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski) s praktičnim primjerima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike.

  1. Uvod
  2. Sadržaj Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo