Blagajničko poslovanje u 2021. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Blagajničko poslovanje u 2021. godini
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zbog novih uvjeta poslovanja prouzročenih epidemijom bolesti COVID-19, smanjila se uporaba gotovine te se sve više preferira bezgotovinsko plaćanje. No, neovisno o tome u pojedinim djelatnostima gotovi novac i dalje je nezamjenjiv. Blagajničko poslovanje uređeno je odredbama više propisa. Najveća novost u blagajničkom poslovanju u 2021. godini su nove visine blagajničkog maksimuma za mikro i male poduzetnike.

  1. Uvod
  2. Tko su obveznici ustroja blagajničkog poslovanja
  3. Ustroj blagajničkog poslovanja
  4. Primjena odredaba o visini blagajničkog maksimuma
  5. Odluke i akti kojima poduzetnik uređuje blagajničko poslovanje
  6. Što je dopušteno plaćati gotovim novcem
  7. Tko može obavljati blagajničke poslove
  8. Isprave u blagajničkom poslovanju
  9. Primjer blagajničkog poslovanja
  10. Zaključak
Hashtags:
#Blagajna, #Fiskalizacija, #Računovodstvo