Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2021
Članak:
Sitni inventar ili dugotrajna nefinancijska imovina i PDV
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se kupnja nefinancijske imovine koja se prema odluci čelnika razvrstala u sitni inventar. Objašnjava se i način razvrstavanja nefinancijske imovine u sitni inventar ili dugotrajnu nefinancijsku imovinu. Ako je proračunska osoba obveznik obračunavanja PDV-a na svoje isporuke dobara odnosno pružene usluge, može odbiti pretporez u obračunskom razdoblju u kojemu je primljeno dobro ili korištena usluga iako je datum izdavanja računa u sljedećem obračunskom razdoblju.

  1. Sitni inventar
  2. Porez na dodanu vrijednost
Hashtags:
#NefinancijskaImovina, #ProračunskoRačunovodstvo