Posebnosti u provedbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2021
Članak:
Posebnosti u provedbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Zakon kojim su uređeni izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjela prihoda od poreza na dohodak, fiskalno izravnanje tih jedinica i financiranje decentraliziranih funkcija krajem godine u jednom je svom dijelu promijenjen. Bitne promjene povezane su sa sredstvima fiskalnog izravnanja. Kako se te promjene provode, piše autorica ovog članka pri čemu ih objašnjava i praktičnim primjerom.

  1. Uvod
  2. Sredstava fiskalnog izravnanja
  3. Izračun i raspodjela sredstava fiskalnog izravnanja
  4. Isplata i utjecaj sredstava fiskalnog izravnanja na druge propise
Hashtags:
#ProračunskiKorisnici, #ProračunskiSustav