Promjene u sustavu lokalne samouprave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2021
Članak:
Promjene u sustavu lokalne samouprave
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Sažetak:

Krajem godine mijenjan je temeljni zakon kojim se, između ostaloga, uređuje rad jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovo ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima. Te promjene zahtijevaju usklađenja njihovih statuta.

Autorica u članku objašnjava i daje primjere u vezi s usklađenjem statuta tih jedinca s navedenim promjenama od kojih je većina već stupila na snagu.

  1. Uvod
  2. Statut i drugi opći akti predstavničkog tijela JLP(R)S
  3. Razlozi za usklađenje Statuta
  4. Usvajanje izmjena Statuta
  5. Objava i stupanje na snagu
  6. Dostava na nadzor
Hashtags:
#JediniceLokalneIPodručneSamouprave, #LokalnaSamouprava