Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pror - 5.2021, str. 38
Sazivanje konstituirajuće sjednice lokalnoga predstavničkog tijela
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Ubrzo će se održati i konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela Kako je riječ o prvoj sjednici uobičajeno se javlja niz pitanja ...

pip - 2.2021, str. 67
Izazovi i dvojbe oporezivanja kuća za odmor iz perspektive lokalne samouprave
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku iznosi pogled na izazove oporezivanja kuća za odmor nekretnina u kojima vlasnik boravi povremeno ili sezonski Uvodni ...

Pror - 1.2021, str. 33
Promjene u sustavu lokalne samouprave
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Krajem godine mijenjan je temeljni zakon kojim se između ostaloga uređuje rad jedinca lokalne i područne regionalne samouprave njihovo ustrojstvo ...

pip - 9.2020, str. 29
Izazovi financijskog upravljanja lokalnom samoupravom u razdoblju najjače gospodarske krize 21. stoljeća
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku razmatra učinak gospodarske krize izazvane koronavirusom COVID 19 i globalnom provedbom epidemioloških mjera u svrhu suzbijanja koronavirusa ...

Pror - 3.2020, str. 24
Financiranje decentraliziranih funkcija u 2020. godini
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Decentralizirane funkcije u Republici Hrvatskoj su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne regionalne samouprave ...

pip - 2.2020, str. 32
Nova obveza, sadržaj i postupak polaganja državnog ispita na temelju novela Zakona o državnim službenicima
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Pravo i obvezu polaganja državnog ispita na temelju Zakona o državnim službenicima i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ...

pip - 1.2020, str. 23
Poslovi povjereni županijama – osobna stanja građana
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 1 siječnja 2020 godine stupili su na snagu posebni zakoni na temelju kojih se županijama povjerava obavljanje 200 tinjak ...

Pror - 12.2019, str. 83
Mogućnost istodobnog održavanja izbora članova vijeća mjesnih odbora s nekim od izbora
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

Jedinica lokalne samouprave koja ima osnovane mjesne odbore obvezna je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora S obzirom ...

Pror - 12.2019, str. 80
Pravo vijećnika na postavljanje vijećničkih pitanja
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

Poslovnicima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave propisuju se određena prava i utvrđuju određene obveze za članove ...

Pror - 11.2019, str. 20
Donošenje proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu
Autor: Željka TROPINA GODEC, iur.

Do kraja godine mora se usvojiti proračun Kada dionici u sustavu donošenja proračuna ne poštuju utvrđenu proceduru i rokove ...