Održavanje komunalnoga, prometnog i poljoprivrednog reda u jedinicama lokalne samouprave manje veličine

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Održavanje komunalnoga, prometnog i poljoprivrednog reda u jedinicama lokalne samouprave manje veličine
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Pitanja komunalnog reda iznimno su važna u odvijanju svakodnevnog života u svakoj jedinici lokalne samouprave. Problemi u održavanju komunalnog reda često utječu na najneposredniji dojam građana o radu lokalne samouprave. Uklanjanje nedopuštenih naprava s javnih površina često će izazvati značajan interes, čak i odobravanje građana, dok će problemi nepropisnog parkiranja ili onečišćenja na zelenim površinama neposredno utjecati na negativnu percepciju rada izvršnog čelnika i lokalne administracije. Kvalitetan i učinkoviti rad komunalnog redarstva, ali i prometnog i poljoprivrednog redarstva, iznimno je važan za odvijanje svakodnevnih aktivnosti u lokalnoj sredini. Osnovni zakon koji komunalni redar primjenjuje je Zakon o komunalnom gospodarstvu, osnovna odluka je odluka o komunalnom redu, ali djelokrug komunalnog redara obuhvaća znatan broj drugih propisa na različitim područjima koji komunalnom redaru daju široke zakonom propisane ovlasti u postupanju.

  1. Uvodni osvrt
  2. Ovlasti komunalnog redarstva
  3. Ovlasti komunalnog redara prema posebnim propisima
  4. Komunalni redar i prekršajni postupak
  5. Zaključak
Hashtags:
#LokalnaSamouprava, #ZakonOKomunalnomGospodarstvu