Donošenje proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 11.2019
Članak:
Donošenje proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu
Stranica:
20.
Autor/i:
Željka TROPINA GODEC, iur.
Sažetak:

      Do kraja godine mora se usvojiti proračun. Kada dionici u sustavu donošenja proračuna ne poštuju utvrđenu proceduru i rokove koji prethode njegovu usvajanju, u nekim se okolnostima događa raspuštanje predstavničkih tijela i razrješenja izvršnih tijela. Što treba učiniti kako bi se takva situacija izbjegla, donosi ovaj članak.

1. Uvod
2. Donošenje proračuna JLP(R)S-a
3. Odluka o privremenom financiranju
4. Institut povjerenika
5. Ovlasti povjerenika

Hashtags:
#LokalnaSamouprava, #LokalniProračun, #Proračunsko