Bespuća šeste promjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Bespuća šeste promjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ
Sažetak:

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti donesen je 2007. godine (Nar. nov., br. 79/07) i izmijenjen je šest puta (Nar. nov., br. 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20). Ovaj je tekst posvećen šestoj (zadnjoj) promjeni toga Zakona i propitivanju njezinih odredaba. U njemu se donosi analiza zakonskih članaka.

  1. Uvod
  2. Analiza zakonskih članaka
Hashtags:
#COVID19, #Pravo, #ZakonOZaštitiPučanstvaOdZaraznihBolesti