Povlačenje tužbe – osvrt na neka pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Povlačenje tužbe – osvrt na neka pitanja
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U članku se analiziraju značenje i učinci izjave o povlačenju tužbe kao parnične radnje tužitelja. Raspravlja se i o pojedinim pitanjima uz povlačenje tužbe u različitim stadijima u razvoju redovnoga parničnog postupka, uzimajući u obzir i sudsku praksu. Posebna dionica rada sadržava analizu pitanja o troškovima postupka u slučaju povlačenja tužbe, uzimajući u obzir i intervencije izvršene zadnjom Novelom ZPP-a iz 2019. Uz to, raspravlja se i o slučajevima kad se prema zakonu smatra da je tužba u parničnom postupku povučena, uzimajući u obzir, u prvom redu, ZPP, ali i zakone kojima se propisuju posebne parnične procedure. Analiza instituta povlačenja tužbe u parničnom postupku obuhvaća i specifičnosti tog instituta u pojedinim posebnim parničnim procedurama.

  1. Uvodne napomene
  2. Izjava o povlačenju tužbe
  3. Povlačenje tužbe pred prvostupanjskim sudom
  4. Povlačenje tužbe pred drugostupanjskim sudom
  5. Troškovi postupka
  6. Predmnijevano povlačenje tužbe
  7. Povlačenje tužbe u posebnim parničnim procedurama
  8. Zaključne napomene
Hashtags:
#ParničniPostupak, #PovlačenjeTužbe, #Pravo, #ZakonOParničnomPostupku