Ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje trgovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje trgovine
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Osim u slučaju propisanih iznimaka, djelatnost trgovine ne može se započeti obavljati prije nego što nadležno upravno tijelo izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjavaju minimalne tehničke i druge propisane uvjete, a u prodajnom objektu ne smije se obavljati oblik trgovine za koji nadležno upravno tijelo nije izdalo rješenje. U članku pišemo o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati prodajni objekti za obavljanje trgovine i uvjetima za obavljanje prodaje na malo izvan prodavaonica.

  1. Uvod
  2. Općenito o obvezi ispunjavanja propisanih uvjeta
  3. Opći minimalni tehnički uvjeti za prodajne objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine
  4. Posebni minimalni tehnički uvjeti za prodajne objekte za obavljanje trgovine na veliko
  5. Posebni minimalni tehnički uvjeti za prodajne objekte za obavljanje trgovine na malo
  6. Minimalni tehnički i drugi uvjeti za obavljanje prodaje izvan prodavaonica
  7. Zaključak
Hashtags:
#MinimalniTehničkiUvjeti, #Trgovina