Odgovori na pitanja iz područja trgovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Odgovori na pitanja iz područja trgovine
Stranica:
163.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Iako je već u više članaka u časopisu RRiF pisano o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti trgovine, ipak i dalje mnoge odredbe propisa kojima se uređuje djelatnost trgovine kod trgovaca i knjigovođa izazivaju dvojbe glede njihova tumačenja. U časopisu RRiF br. 10/21., str. 169, dana su aktualna pitanja iz područja zaštite potrošača. U nastavku članka daju se odgovori na pitanja iz područja trgovine s kojima se najčešće susrećemo u poslovnoj praksi.

 1. Smije li se u prodavaonici na malo obavljati i prodaja robe i na veliko
 2. Smiju li se u specijaliziranoj prodavaonici knjiga i uredskog materijala prodavati konditorski proizvodi u originalnom pakiranju
 3. Smije li se iz veleprodajnog skladišta obavljati prodaja robe na malo te prodaja putem interneta na veliko i na malo
 4. Mora li se za obavljanje internetske trgovine na malo imati skladište
 5. Treba li za prodaju vina potrošačima iz vlastita podruma ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta u skladu sa ZT-I-om
 6. Mora li trgovac ishoditi novo rješenje o ispunjavanju MTU-a ako nastavlja s obavljanjem trgovine u prodajnom objektu za koji je prethodni trgovac ishodio rješenje
 7. Smije li se i uz koje uvjete u frizerskom salonu obavljati trgovina na malo šampona za pranje kose i lakova za kosu
 8. Smije li obrtnik kojemu je u obrtnici upisana djelatnost pod oznakom šifre NKD-2007 45.20. Održavanje i mehanički popravci motornih vozila povremeno obavljati trgovinu na malo motornim vozilima
 9. Na koje načine i uz koje uvjete se može obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica u obrtu
 10. Na koje načine pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti smije obavljati prodaju svojih proizvoda i treba li registrirati djelatnost trgovine
 11. Na koje načine i uz koje uvjete mogu udruge obavljati djelatnost trgovine
 12. Na koje načine obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može prodavati svoje poljoprivredne proizvode
 13. Na koje načine šumoposjednici mogu prodavati drva
 14. Koje su isprave podobne za osiguranje podataka o stanju robe koja se prodaje
 15. Što je prigodna prodaja i uz koje se uvjete može obavljati
 16. U kojemu radnom vremenu se može obavljati trgovina
 17. Smiju li ljekarne prodavati lijekove putem interneta
 18. Smije li se u specijaliziranoj prodavaonici na malo knjiga, papirnate robe i pisaćeg pribora obavljati prodaja isprava i službenih obrazaca, državnih biljega i poštanskih maraka
 19. Koje se zabrane primjenjuju u djelatnosti trgovine
 20. Jesu li proizvođači brašna i pekarskih proizvoda obvezni i dalje voditi knjigu evidencije utroška brašna (KEUB)
Hashtags:
#InternetskaTrgovina, #MinimalniTehničkiUvjeti, #Trgovina, #ZakonOTrgovini