Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi u novijoj praksi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi u novijoj praksi
Stranica:
203.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Poseban institut koji se nalazi u sustavu javne nabave je i institut sukoba interesa koji, iako se uređuje kroz nekoliko članaka odgovarajućeg zakona, zaslužuje posebni pozornost. Stoga ga treba odgovarajuće primijeniti, čemu pridonosi i niz objašnjenja iz prakse, a koji se navode u ovom članku.

 1. Uvod
 2. Općenito o sukobu interesa
 3. Sukob interesa prema direktivama EU-a o javnoj nabavi
 4. Pravila dokazivanja u žalbenom postupku
 5. Što se smatra sukobom interesa prema ZJN 2016
 6. Koje su posljedice postojanja sukoba interesa u postupcima javne nabave
 7. Predstavnici naručitelja u smislu ZJN 2016
 8. Povezane osobe predstavnika naručitelja
 9. Kada ne postoji sukob interesa u smislu ZJN 2016
 10. Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa
 11. Poseban slučaj postojanja sukoba interesa
 12. Fakultativne (neobvezujuće) osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 13. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava, #SukobInteresa