Porezno motrište aranžmana premještanja dobara unutar EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 2.2021
Članak:
Porezno motrište aranžmana premještanja dobara unutar EU-a
Stranica:
38.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku objašnjava porezna pravila koja su vezana uz aranžmane premještanja dobara unutar Europske unije (dalje: EU) s motrišta poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). Ako su ispunjeni svi uvjeti za primjenu aranžmana za premještanje dobara, prijenos dobara koji obavlja porezni obveznik u drugu državu članicu na temelju navedenog aranžmana ne smatra se isporukom dobara uz naknadu u trenutku premještanja u drugu državu članicu EU-a. U tom slučaju do isporuke dobara dolazi tek kada kupac u drugoj državi članici EU-a preuzima vlasništvo nad tim dobrima. Navedena se isporuka smatra oslobođenom isporukom dobara unutar EU-a u državi članici iz koje su dobra dopremljena i oporezivim stjecanjem u državi članici u kojoj su dobra dopremljena.

  1. Definiranje aranžmana za premještanje dobara unutar EU-a
  2. Aranžman premještanja dobara iz RH u EU
  3. Aranžman premještanja dobara iz EU-a u RH
  4. Promjena uvjeta kod aranžmana za premještanje dobara
  5. Neispunjenje uvjeta za primjenu aranžmana za premještanje dobara
  6. Zaključak
Hashtags:
#IsporukaDobara, #PDV, #Porezi, #PremještanjeDobara