Primjena nekih novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. godine

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2021
Članak:
Primjena nekih novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. godine
Stranica:
7.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Od 1. siječnja 2021. godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu. U ovom se članku daje praktičan primjer iskazivanja nekih od njih, pri čemu ih se obrazlaže i upućuje na neke prijepore. Riječ je promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i tečajnim razlikama. Ujedno se daje i promišljanje o tome kako novim okolnostima prilagoditi odgovarajuća početna stanja u glavnoj knjizi.

  1. Uvod
  2. Promjene u obujmu i vrijednosti imovine
  3. Tečajne razlike i razlike proizišle iz primjene valutne klauzule
  4. Promjene početnih stanja 2021. godine zbog promjena u proračunskom računovodstvu u 2020. godini
  5. Kako postupiti pri promjeni početnih stanja
  6. Zaključak
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo