Izvještavanje o izvršenju proračuna

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2021
Članak:
Izvještavanje o izvršenju proračuna
Stranica:
18.
Autor/i:
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

Dana 30. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji je na temelju Zakona o proračun donio ministar financija. Odredbe izmjena i dopuna Pravilnika stupile su na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, a odnose se na izgled i sadržaj Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Detaljnije o tim izmjenama i dopunama Pravilnika te o drugim aktualnostima vezanima uz sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna autorice donose u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Promjene u Pravilniku o izvršenju
  3. Sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna
  4. Rokovi i donošenje
  5. Objava i dostava
Hashtags:
#DržavniProračun, #Proračunsko