Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2021
Članak:
Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
44.
Autor/i:
Nevenka Brkić, dipl. oec.
Sažetak:

Sport uživa poseban položaj u sustavu financiranja. Na izvore financiranja utječe niz posebnih zakona i provedbenih propisa od kojih se u ovom članku posebna pozornost daje uredbi kojom je određuju razna motrišta financiranja udruga, a među koje se mogu uvrstiti i one iz sustava sporta.

  1. Uvod
  2. Usvajanje i vrednovanje programa
  3. Kriteriji, mjerila i preduvjeti za financiranje programa
  4. Osnovni standardi financiranja programa
  5. Postupci za financiranje i ugovaranje programa
  6. Transparentnost i nepristranost postupka dodjele financijskih sredstava
  7. Kontrola provedbe programa i financijski nadzor javnih potreba u sportu
  8. Financiranje javnih potreba u sportu u uvjetima privremenog financiranja
  9. Objava godišnjih izvještaja
Hashtags:
#Proračunsko, #ZakonOSportu