Mirenje pred sudovima nakon pokretanja parničnog postupka

Časopis: Pravo i porezi - 5.2021
Članak:
Mirenje pred sudovima nakon pokretanja parničnog postupka
Stranica:
12.
Autor/i:
Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U članku se raspravlja i analizira uređenje mirenja pri sudovima prema Zakonu o parničnom postupku, uzimajući u obzir posljednje izmjene i dopune toga Zakona iz 2019. godine. Raspravlja se o pokretanju postupka mirenja za vrijeme trajanja sudskog postupka te ovlastima i dužnostima suda u poticanju, odnosno upućivanju na pokretanje toga postupka. Analiziraju se i kriteriji prema kojima se određuje izmiritelj u postupku mirenja pri sudu te određena pravila postupka tog tipa mirnog rješavanja spora te način njegova dovršetka. Raspravljaju se i analiziraju odredbe ZPP-a o utjecaju okolnosti da je sud rješenjem uputio stranke parničnog postupka na pokretanje postupka mirenja na konačno snošenje troškova parničnog postupka i one o zastoju parničnog postupka radi pokušaja mirnog rješavanja spora.

  1. Uvod: Mirenje pri sudovima do novele ZPP-a iz 2019. godine
  2. Pokretanje postupka mirenja
  3. Izmiritelj
  4. Pravila postupka mirenja i sklopljena nagodba
  5. Zastoj parničnog postupka
  6. Utjecaj na odluku o parničnim troškovima
  7. Zaključne napomene
Hashtags:
#Mirenje, #ParničniPostupak