Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2021
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U svibnju ove godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Nar. nov., br. 52/21.) koje stupaju na snagu 1. rujna 2021. godine. Promjene u odnosu na „stari“ Zakon značajne su jer se proširuje primjena Zakona na veći broj dionika. Obveznici primjene tog Zakona postaju i ugostitelji te javna tijela u ulozi kupaca ako imaju značajnu pregovaračku snagu. Od 1. rujna značajnu pregovaračku snagu ima onaj kupac koji zajedno sa svojim povezanim društvima ostvaruje ukupni godišnji prihod od najmanje 15 milijuna kuna. U ovom članku daje se prikaz najvažnijih izmjena Zakona.

  1. Uvod
  2. Novi pojmovi koje donose izmjene ZZNTP-a
  3. Novi kriterij za određivanje „značajne pregovaračke snage“ kupca
  4. Sklapanje ugovora između dobavljača i kupca
  5. Uvjeti i rokovi plaćanja za isporučene poljoprivredne i prehrambene proizvode
  6. Izdavanje računa i otkupnog bloka
  7. Primjeri nepoštenih trgovačkih praksi
  8. Izmjene na području novčanih kazni za povredu ZZNTP-a
Hashtags:
#NepoštenaTrgovačkaPraksa, #PoljoprivredniProizvodi, #PrehrambeniProizvodi, #Trgovina