Rodiljni dopust majke koja uz plaću ostvaruje i druge dohotke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Rodiljni dopust majke koja uz plaću ostvaruje i druge dohotke
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Zaposlene osobe ponekad osim za svog poslodavca, obavljaju i poslove za druge naručitelje posla prema ugovoru o djelu, autorskom ugovoru ili ostvaruju primitke po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora.

Za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust, takvi osiguranici imaju pravo na naknadu na temelju prosjeka plaće, ali i na temelju drugog dohodak koji se također uračunava u osnovicu za utvrđivanje naknade plaće. Više o utvrđivanju rodiljne naknade u navedenoj situaciji u nastavku članka.

  1. Pravo na rodiljni dopust
  2. Trajanje i naknada za vrijeme rodiljnog dopust
  3. Dokumentacija za ostvarivanje prava
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #HZZO, #NadzorniOdbor, #RodiljneIRoditeljskePotpore, #RodiljniDopust