Računovodstveno praćenje proizvodnje namještaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Računovodstveno praćenje proizvodnje namještaja
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osnovni zadatak računovodstva proizvodnje je utvrditi cijenu gotova proizvoda uzimajući u obzir sve troškove koji su izravno vezani uz proizvodnju (izravni ili direktni troškovi) i one koji nisu izravno vezani uz proizvodnju, ali se bez njih proizvodnja ne bi mogla odvijati (neizravni proizvodni troškovi). Uključivanje pojedinih troškova u cijenu proizvodnje ili njihovo neuključivanje može imati izravan utjecaj na financijski rezultat društva, stoga se organizaciji praćenja proizvodnje treba pristupiti s dužnom pažnjom. Za računovodstveno praćenje proizvodnje namještaja poduzetnici se najčešće odlučuju za obračun po radnim nalozima, a taj način praćenja može se koristiti i za pružanje proizvodnih usluga. O specifičnostima praćenja obračuna proizvodnje namještaja pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Sustavi obračuna troškova u proizvodnji namještaja
  3. Sustav obračuna troškova po radnom nalogu
  4. Računovodstveno praćenje proizvodnje namještaja po narudžbi
  5. Računovodstveno praćenje usluge dorade tuđih proizvoda
  6. Iskazivanje podataka o proizvodnji u bilanci i računu dobitka i gubitka
  7. Zaključak
Hashtags:
#PogonskiObračunskiList, #POL, #Proizvodnja, #RačunovodstvoProizvodnje