Sitni inventar i robni zajam

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Sitni inventar i robni zajam
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju prodaja sitnog inventara i nabava dugotrajne nefinancijske imovine putem robnog zajma.

Sitni inventar promatra se u području poslovanja, a ne dugotrajne nefinancijske imovine pa su tome prilagođeni i računi koji prate njegovu prodaju.

Kada se dugotrajna nefinancijska imovina nabavlja putem robnog kredita, na računima imovine, uz uobičajene evidencije, odobravaju se i primitci od zaduživanja.

  1. Prodaja sitnog inventara
  2. Robni zajam
Hashtags:
#FinancijskaImovina, #RobniZajam, #SitniInventar