Nefinancijska i financijska imovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Nefinancijska i financijska imovina
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Priznavanje nefinancijske imovine i jedne vrste financijske imovine prikazuju se u ovom praktikumu neprofitnog računovodstva.

Iako neka imovina kojom gospodarski raspolaže neprofitna organizacija nije upisana u evidencije (knjige) u koje se ona mora upisati prema posebnim propisima, ona se prema računovodstvenim pravilima mora iskazati kao imovina.

Sudjelovanje u dobiti trgovačkog društva na ime udjela u njima, ima obilježje financijske imovine i prihoda od financijske imovine onda kada je to sudjelovanje i odobreno.

  1. Dugotrajna nefinancijska imovina koja se upisala u vlasničke isprave
  2. Temeljni kapital i udio u dobitku u trgovačkom društvu
Hashtags:
#NefinancijskaImovina, #PoslovniUdjeli, #UdioUDobitku