Obveznici revizije za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Obveznici revizije za 2021. godinu
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Obveza revizije financijskih izvješća trgovačkih društava za 2021., a koja će se većim dijelom obaviti u 2022. godini, mora se ispuniti prema pravilima Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji. Revizora imenuje skupština društva, a odluku treba donijeti do kraja rujna ove godine za reviziju financijskih izvješća tekuće godine.

  1. Zakonska određenja
  2. Obveznici revizije financijskih izvješća za 2021. godinu
  3. Primjeri uporabe podataka prema kojima se određuje obveza revizije
  4. Izbor revizora koji ispunjava propisane uvjete
  5. Odluka o izboru revizora – skupština društva
  6. Rok za izbor revizora – do 30. rujna
  7. Propisan je pisani oblik ugovora o reviziji
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #IzborRevizora, #Revizija, #RevizijskiOdbor