Druga sveobuhvatna revizija MRS-ova za mala i srednje velika poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Druga sveobuhvatna revizija MRS-ova za mala i srednje velika poduzeća
Stranica:
120.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Cilj revidiranja standarda za SMEs, nazvanog Zahtjev za informacijama, je prikupiti mišljenja o tome može li se i na koji način uskladiti standarde MSFI-ja za SMEs s cjelovitim standardima MSFI-ja. Namjera je da standardi što bolje služe korisnicima financijskih izvještaja sastavljenih primjenom MSFI-ja za SMEs, ali bez dodatnih nepotrebnih troškova i uloženog napora u strukturiranju standarda za mala i srednja poduzeća. Više o tome u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Revidiranje MSFI-ja za mala i srednje velika poduzeća
  3. Ostala područja sveobuhvatne revizije standarda MSFI za mala i srednje velika poduzeća
  4. Drugo sveobuhvatno revidiranje standarda MSFI za mala i srednje velika poduzeća
Hashtags:
#MeđunarodniRačunovodstveniStandardi, #SMEs