B) Sastavljanje financijskih izvješća proračuna i proračunskih korisnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
B) Sastavljanje financijskih izvješća proračuna i proračunskih korisnika
Stranica:
86.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: