Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza utvrđena je obveza i način izvješćivanja poreznih obveznika Poreznoj upravi o prekograničnim aranžmanima. Rok za dostavu informacija je 30 dana od nekog od nastalih događaja u vezi s tim aranžmanima odnosno mjesec dana od isteka tromjesečja u kojemu su informacije postale dostupne.

  1. Obveza i rokovi izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima
  2. Obveznici podnošenja izvješća
  3. Prekogranični aranžmani o kojima se podnose izvješća
  4. Način podnošenja informacija
  5. Zaključak
Hashtags:
#DAC6, #PrekograničniAranžman, #TržišniAranžmani, #ZakonOAdministrativnojSuradnjiNaPodručjuPoreza