Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ
Sažetak:

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza propisana je obveza i način izvješćivanja poreznih obveznika o prekograničnim aranžmanima. Rok za dostavu informacija je 30 dana od nekog od nastalih događaja u vezi s tim aranžmanima odnosno mjesec dana od isteka tromjesečja u kojemu su informacije postale dostupne.

  1. Rokovi izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima
  2. Tko su obveznici podnošenja izvješća
  3. O kojim se prekograničnim aranžmanima podnose izvješća
  4. Kako se podnose izvješća
  5. Zaključak
Hashtags:
#DAC6, #Izvještavanje, #PrekograničniAranžman, #ZakonOAdministrativnojSuradnjiNaPodručjuPoreza