Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2022. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u 2022. godini
Stranica:
188.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

Zakonom o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 94/01. – 58/18., dalje: Zakon) doplatak za djecu definiran je kao novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj, a radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom. Ako oba roditelja mogu ostvariti pravo na doplatak za djecu, obvezni su se sporazumjeti koji od njih će to pravo ostvariti, a pravo na doplatak može se ostvariti samo po jednoj osnovi. Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak.

Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o broju djece i visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima propisanim Zakonom. Više o tome pročitajte u nastavku.

  1. Korisnici doplatka za djecu i djeca kojima pripada doplatak
  2. Korisnici doplatka za djecu i djeca kojima ne pripada doplatak
  3. Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu
  4. Postupak ostvarivanja prava na doplatak za djecu
  5. Okolnosti koje mogu utjecati na izmjenu donesenog rješenja
  6. Isplata doplatka za djecu
  7. Naknada štete
  8. Doplatak za djecu primjenom uredaba EU-a – Obiteljsko davanje u RH
Hashtags:
#DječjiDoplatak, #DoplatakZaDjecu, #PravoNaDoplatak