Pravo na doplatak za djecu u 2023. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Pravo na doplatak za djecu u 2023. godini
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

Pravo na doplatak za djecu uređeno je Zakonom o doplatku za djecu (Nar. nov, br. 94/01., 138/06., 107/07., 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18., dalje: Zakon), a doplatak za djecu definiran je kao novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom. Za ostvarivanje prava na doplatak za djecu izvanbračna se zajednica izjednačava s bračnom zajednicom. Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim po sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak.

 1. Uvod
 2. Tko može ostvariti pravo na doplata za djecu
 3. Djeca za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu
 4. Djeca kojima ne pripada doplatak
 5. Uvjeti za stjecanje prava na doplatak za djecu
 6. Nadležnost za rješavanje o pravu na doplatak za djecu
 7. Postupak ostvarivanja prava na doplatak za djecu
 8. Okolnosti koje mogu utjecati na izmjenu donesenog rješenja
 9. Isplata doplatka za djecu
 10. Naknada štete i kaznene odredbe
 11. Doplatak za djecu primjenom Uredbi EU – Obiteljsko davanje u RH
Hashtags:
#DječjiDoplatak, #DoplatakZaDjecu, #PravoNaDoplatak