Upute odbora za PDV (EU) iz 2020. i 2021. godine

Časopis: Pravo i porezi - 2.2022
Članak:
Upute odbora za PDV (EU) iz 2020. i 2021. godine
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

Odbor za PDV (engl. VAT Committee, njem. MWST-Ausschuss) predstavlja savjetodavno tijelo pod okriljem EU-a. Sastoji se od predstavnika država članica i Komisije. Prema čl. 398. Direktive 2006/112, osim točaka za koje se zahtijeva savjetovanje pod okriljem Odbora za PDV, u njegovoj je nadležnosti i rasprava o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu odredaba EU-a o PDV-u. U tom smislu treba promatrati i upute koje je taj Odbor za PDV donio na svojim sjednicama (Leitlinien, die auf Sitzungen des MWST-Auschusses zurück gehen). Budući da Odbor ima isključivo savjetodavni karakter te nema nikakvu zakonodavnu moć, njegove odluke (upute) nemaju pravno obvezujuće značenje. Unatoč tome, njegove odluke mogu osigurati određene upute o pravcima tumačenja relevantnih propisa, pa tako i Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu PDV-a. Dopuštena je reprodukcija ovih materijala pod uvjetom navođenja da te upute ne predstavljaju službeno tumačenje prava EU-a, niti su prošle Komisijinu proceduru odobravanja. U nastavku je sadržan prijevod uputa iz 2020. godine.

Hashtags:
#OdborZaPDV, #PDV, #VATCommittee