Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara iz RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara iz RH
Stranica:
114.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Izvoznom isporukom dobara iz RH smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU-a, odnosno u treće zemlje. Oslobođenje se odnosi i na isporuke poduzetnicima ili fizičkoj osobi – putniku. Fizičke osobe iz trećih zemalja mogu ostvariti izravno oslobođenje uz zadovoljenje carinskih propisa ili mogu ostvariti povrat PDV-a nakon što iznesu dobra u osobnoj prtljazi izvan EU-a. Odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u propisani su uvjeti koje treba zadovoljiti kako bi isporuka pri izvozu dobara bila oslobođena PDV-a. Jednako tako, oslobođenje se odnosi i na obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge ako su izravno povezane s izvozom dobara. Opširnije o tome može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Oslobođenje pri izvozu dobara kada je izvoznik isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun
  3. Oslobođenje pri izvozu kada je izvoznik kupac koji nema sjedište u RH ili neka druga osoba za njegov račun
  4. Oslobođenje za isporuke u nizu u okviru izvoznih transakcija
  5. Oslobođenje za usluge koje se obavljaju u vezi s izvozom dobara
  6. Izvoz dobara iz druge zemlje članice EU-a
  7. Oslobođenje pri izvozu dobara putem poštanskih pošiljaka
  8. Ostala oslobođenja pri izvozu dobara
  9. Zaključak
Hashtags:
#Izvoz, #IzvozDobara, #OslobođenjaPDV, #PrijevozPriIzvozu